dinsdag 28 februari 2012

Dreigend ontslag zorgt voor psychisch lijden

WWerknemers kunnen een burn-out oplopen door de dreiging van ontslag. Organisatiepsychologe Tinka van Vuuren vindt dat bedrijven hier meer rekening mee moeten houden 
Auteur: Peter van Nuijsenburg  Bron: intermediair.nl

De dreiging van ontslag is voor veel werknemers een bron van groot psychisch onbehagen. Zeker in een economische crisis leidt het vaak tot psychosomatische klachten en burn-out, en is daardoor een probleem dat meer aandacht eist dan het nu van veel werkgevers krijgt. De crisis mag dan over zijn hoogtepunt zijn, het ontslagspook waart nog altijd rond.

Mediation kan helpen de communicatie te verbeteren. Hiervan is bekend dat daarmee de wederkerigheid verbetert, afstand vermindert en daarmee de kans op burnout [redactie: Nationale Mediator]

Organisatiepsychologe dr. Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar strategic human recources management aan de Open Universiteit,  heeft zich gespecialiseerd in de gevolgen van de ontslagdreiging. Ze is gepromoveerd op dit onderwerp, heeft veel wetenschappelijk onderzoek verricht en is met deze expertise nu aan de slag bij Loyalis.

Financieel gedwongen met elkaar te praten, nee toch?

Als het wetsvoorstel verhoging griffierechten wordt ingevoerd zullen bedrijven zich wel drie keer bedenken voordat zij hun geschillen met een belang boven de €5 mln laten beslissen door de Nederlandse overheidsrechter. Geschilbeslechting door ‘arbitrage’ of commerciële ‘mediation’ wordt dan heel aantrekkelijk. [Bron: FD.nl]

Een bedrijf dat een geschil heeft met een financieel belang van €5 mln tot €50 mln moet, als het aan de minister ligt, bij de rechtbank griffierecht betalen van €50.000 en in hoger beroep bij het ­gerechtshof €125.000. Wie vervolgens in cassatie wil bij de Hoge Raad betaalt daarvoor nog eens €125.000. Bij zaken boven de €50 mln mag een bedrijf maar liefst €100.000 bij de rechtbank ­aftikken, €250.000 bij het hof en hetzelfde bedrag bij de Hoge Raad.

Procederen niet aantrekkelijk
Wie drie instanties doorloopt, betaalt in totaal dus €600.000 aan griffierecht. Bovenop de kosten van het griffierecht komen dan nog die van de eigen advocaat. Wie ongelijk krijgt, wordt veroordeeld in de kosten van de wederpartij (de volle griffierechten en een deel van de advocaatkosten).

zondag 26 februari 2012

Strafzaken kunnen best zonder rechter!

Bemiddeling in strafzaken is nog een onbekend fenomeen. Een proef in Amsterdam maakt duidelijk dat slachtoffers en daders daar soms meer baat bij hebben dan bij een rechtszaak. [Bron: DePers.nl door Merel van Leeuwen]

Aanklager betrokken bij de proef in Amsterdam. Werknemer steelt uit de kluis van de cafébaas. Verdachte B. had een bijbaantje in een café in Amsterdam. Zijn baas heeft groot vertrouwen in B. en geeft hem de code van de kluis om de omzet in op te bergen. Maar B. zit in geldnood en jat bijna 1.000 euro uit de kluis. De eigenaar vermoedt iets en plaatst een camera. B. wordt betrapt en bekent. Hij schaamt zich diep en wil het geld terugbetalen. Zijn baas doet aangifte, omdat hij niet wil dat B. er zo makkelijk mee weg komt. In het bemiddelingsgesprek vertelt B. dat hij ontzettend baalt van wat hij heeft gedaan. Nu de cafébaas ziet wat het met B. doet, wil hij de zaak met het bemiddelingsgesprek afsluiten. Hij vindt het oké dat het Openbaar Ministerie B. niet wil vervolgen.

Niet alle strafzaken hoeven meer aan de rechter worden voorgelegd. Sommige conflicten kunnen worden opgelost met een bemiddelaar, zo blijkt uit een proef met mediation die vorig jaar bij de rechtbank in Amsterdam is gehouden.

donderdag 23 februari 2012

Mediation, juist in recessietijd!

Eén van de aantrekkelijke eigenschappen van mediation is dat het in de regel een conflict niet alleen beter, maar vooral ook goedkoper helpt beëindigen vergeleken bij andere vormen van conflictoplossing. In Nederland zijn er ruwweg drie standaardroutes die gevolgd kunnen worden als men een conflict wil oplossen.

De klassieke route, die vaak als eerste te binnenschiet, is om via een brief van een advocaat uw grieven aan de ander kenbaar te maken, om als dat geen uitkomst biedt, vervolgens de gang naar de rechter te maken. Een advocaat kost gemiddeld € 180,00 ex BTW per persoon per uur t.o.v €75,00 voor een mediator. Waar men zich echter nog onvoldoende van bewust is, is de enorme stijging die in het griffierecht is doorgevoerd en die totdat de rechter uitspraak doet door beide partijen dient te worden voorgeschoten! Griffierecht zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt. Onderstaande tabel geeft een vergelijk met de kosten in 2011:

dinsdag 14 februari 2012

Diëtisten moeten de broeksriem aanhalen na halvering consulten.

Ernstig zieke patiënten met voedingsproblemen en mensen met overgewicht zien in groten getale af van afspraken met diëtisten nu ze er zelf voor moeten betalen. Het aantal consulten is sinds begin dit jaar ruim gehalveerd doordat dieetadvies uit het basispakket van de ziektekostenverzekering is geschrapt. [bron: vk.nl]

Dit is een van de eerste tastbare gevolgen van de beperking van het basispakket. Uit een rondgang van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) blijkt dat de vierduizend diëtisten in Nederland tot 60 procent minder afspraken in de agenda hebben vergeleken met een jaar geleden. De terugloop leidde vorige week tot het faillissement van LIV, een van de grootste diëtistenorganisaties, waarbij 125 ontslagen vielen. De Diëtheek, een diëtistennetwerk met zo'n 65 personeelsleden, komt naar eigen zeggen het eerste kwartaal nog rond, maar vreest voor de toekomst.

De Nationale Mediator biedt workshops en conflictcoaching aan ter voorkoming van arbeidsconflicten bij komende ontslagen in de branche....

woensdag 8 februari 2012

Profileren is : Reorganiseren in het hoger onderwijs

Het hoger beroepsonderwijs heeft de afgelopen jaren veel te voorduren gehad. Prestatienormen gekoppeld aan de financiering werkte onregelmatigheden in de hand bij verschillende hogescholen. Diploma’s werden verstrekt aan langstudeerders om overheidsgelden niet mis te lopen.

De bekostiging van hogescholen staat onder druk en de kwaliteit van een groeiende populatie hogeropgeleiden komt ter discussie te staan. Nog voor deze incidenten was het ministerie al volop bezig met onderzoek en ontwerp voor een nieuw financieel stelsel. Bij een groot deel van de onderwijsinstellingen zijn de veranderingen al op te merken; het afschaffen van ‘kleine’ opleidingen, inkrimpingen van het aantal studenten,  numerus fixus, en zelfs complete reorganisaties. Hoe is dit alles tot stand gekomen? Wat zijn nu de gevolgen voor de docent op de werkvloer?  En welke rol kan mediation bij reorganisaties hebben? De Nationale Mediator geeft hier kort antwoord op. 

zondag 5 februari 2012

Claim een Mediator !

Eind Januari hield verzekeraar Achmea een congres onder de titel:  "Mediation: Alternatieve geschillenbeslechting, onze toekomst, uw toekomst?"

De Nationale Mediator was uiteraard aanwezig.
De verzekeringsmarkt, in het bijzonder die in de Verenigde Staten, is al ver met de inzet van mediation en ook in andere Europese landen, zoals Engeland, staan de ontwikkelingen niet stil. Reden voor Achmea om mediators uit heel het land uit te nodigen om samen met professionals uit ander disciplines zoals advocatuur en verzekeringswezen de stand van zaken in Nederland te onderzoeken en te zien of er gezamenlijk stappen kunnen gemaakt worden.

Naast eloquente sprekers als Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer en de voorzitter van de Vereniging Gemeente Mediation, Frans Spekreijse hield Theo Woudstra (foto), Directeur Achmea Claims Organisatie, een interessant betoog dat veel mediators moet aanspreken.  Hij opende met een aansprekende slagzin: “Liever een goede oorlog, dan een slechte vrede!” 

Achmea Claims afdeling heeft dagelijks te maken met tientallen letselschadegevallen, voornamelijk veroorzaakt door verkeersongevallen. Theo Woudstra: “Als u aan de overkant op de snelweg enkele auto’s in de kreukels zit staan die betrokken zijn bij een file ongeluk is de kans groot dat 1 op 3 bij ons is verzekerd. Erger nog, ik begin me zorgen te maken als bij zo’n ongeval niemand bij Achmea verzekerd is!” Al deze schadegevallen betekent veel dossiers en veel onderhandelen. Normaal is binnen een paar weken de zaak opgelost en wordt er al dan niet uitgekeerd. Toch ziet Achmea een groei in de sector van hardnekkige gevallen, waarbij verzekerden zich om wat voor reden dan ook nadelig voelen behandeld.

VVD wil 'pre-mediation' in Purmerend

PURMEREND - De VVD wil dat het college onderzoekt of bij klachten en bezwaarschriften pre-mediation kan worden toegepast. [Bron: Purmerends nieuwsblad]
Pre-mediation houdt in dat een ambtenaar in gesprek gaat met een burger of bedrijf over een (dreigend) conflict. De ambtenaar denkt op een informele manier mee over eventuele oplossingsrichtingen en past daarbij mediation-vaardigheden toe.

Manja van der Weit, commissielid van de VVD licht toe: "momenteel behandelt de gemeente Purmerend klachten en bezwaarschriften op strikt formeel juridische wijze. Maar deze formele aanpak werkt vaak problemen juist in de hand. De burger voelt zich niet gehoord of begrepen en voor je het weet ben je verzeild in een langslepende, dure juridische procedure.

Met pre-mediation kan worden voorkomen dat een conflict escaleert. Er wordt bij pre-mediation geen onafhankelijke bemiddelaar betrokken, maar er worden wel ambtenaren ingeschakeld die niet eerder bij de besluitvorming betrokken zijn geweest, aldus Manja. Pre-mediation wordt ook door de Nationale Ombudsman geadviseerd. In de praktijk passen ook veel gemeenten deze handelswijze al met succes toe.

vrijdag 3 februari 2012

Scheiden in recessietijd: probeer Bird- Nesting!

Afgelopen week was de Nationale Mediator te gast bij het Scheidingscafé in Den Haag. Het thema: Scheiden in recessietijd.  Twee thema’s die je niet meteen met elkaar in verband brengt, maar tegenwoordig zeer actueel zijn. Uit de reacties van het 40-koppige publiek bleek al gauw hoe de financiële status van veel families in deze moeizame economische tijd vergaande invloed heeft op de beslissing om te gaan scheiden.

Advocaat Petra Slingenberg (Delissen Martens advocaten) en psycholoog Bert Ruitenbeek (Leeuwenhart), beiden mediator, hebben het Scheidingscafé in het leven geroepen om o.a. dit onderwerp bespreekbaar te maken. Het op de agenda te zetten van iedereen die direct of indirect betrokken is bij een probleem dat een scheiding raakt. Hun overtuiging is dat de meeste mensen in staat zijn om, met goede hulp, het scheidingsproces minder pijnlijk en destructief te laten verlopen dan nu vaak het geval is.  Al gauw werd het duo overspoeld met zinnige vragen:
"We kunnen het huis niet verkopen, moet je dan maar bij elkaar blijven? Vroeger bepaalde de kerk, nu de bank dat we niet kunnen scheiden. Onmogelijk!" Een andere  bezoekster: "Moeten we allebei diep in de schulden voor die scheiding en we kunnen een advocaat of mediator al niet meer betalen?"

Conflictcoaching bij relatieconflict ICT specialist (HUMOR)

Probleemschets ICT nerd bij intakegesprek conflictcoach:

Een aantal jaren geleden ben ik van versie Verloofde 7.0 overgestapt naar Vrouw 1.0 en ik heb opgemerkt dat het programma een applicatie heeft geïnstalleerd genaamd Baby 1.0 die heel veel ruimte inneemt op de harde Schijf.

Deze applicatie wordt niet vernoemd in de handleiding van Vrouw 1.0 . Bovendien installeert Vrouw 1.0 zichzelf in alle andere programma's en start zichzelf op zodra ik willekeurig welk ander programma open. Op deze wijze saboteert het de correcte uitvoering van andere programma's. Sommige programma's zoals HeleNachtFeesten 2.5, AvondjeKroegMetVrienden 10.9 en VoetbalOpDeBuis 16.4 werken zelfs helemaal niet meer!

Daarbij komt nog dat een bepaald achtergrond programma (een virus?) zichzelf auto-installeert waardoor Schoonmoeder 1.0 opstart, het hele systeem vastloopt en Vrouw 1.0 ineens raar gaat doen.