woensdag 25 september 2013

Los ruzie met de buren zelf op!

Ruzie met de buren? Dan ben je in eerste instantie zélf verantwoordelijk om de problemen op te lossen. En dus niet de politie of gemeente.

Dat schrijft de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer vandaag in een rapport. ,,Soms kan een conflict echter zo hoog oplopen dat een burger de gemeente vraagt in te grijpen. De rol van de gemeente is dan in de eerste plaats om toe te zien op de naleving van gemeentelijke regels", stelt Brenninkmeijer.

De politie komt er volgens de ombudsman alleen aan te pas als er sprake is van strafbare feiten en niet als er alleen een melding is van overlast.Van gemeenten en politie mag wel worden verwacht dat zij proberen om de verstandhouding tussen buren te verbeteren, meent Brenninkmeijer.
Een goede band met buren is niet vanzelfsprekend. Er zijn meer burenruzies dan ooit. In 2011 waren er nog 9000 bemiddelingszaken, zo blijkt uit cijfers van Justitie. Dat steeg in 2012 naar 10.000 en dit jaar is de verwachting dat het er weer meer worden. De hete zomer heeft ook bijgedragen aan het stijgende aantal conflicten tussen buren.

RTL Nieuws

donderdag 19 september 2013

Wat kost mediation ?

Iedere mediator stelt zijn eigen tarief vast. Meestal is dat ongeveer 180 euro per uur (inclusief BTW). De partijen die een mediator inschakelen betalen samen de kosten. Meestal worden de kosten gelijk verdeeld, maar je kunt onderling natuurlijk tot een andere oplossing komen. (Bron: Raad voor de Rechtsbijstand)

Gemiddeld duurt een mediation tussen de 2 en 8 uur, verdeeld over een aantal gesprekken, zodat een mediation meestal tussen de 360 en 1200 euro kost. Vóór de mediation begint, maak je afspraken over de kosten en de verdeling daarvan. Wanneer een mediation mislukt, zult je de mediator toch moeten betalen.

In de praktijk is het al snel goedkoper een conflict via mediation op te lossen dan via de rechter.
Stichting De Nationale Mediator hanteert betere tarieven, omdat wij vinden dat mediation voor iedereen betaalbaar moet zijn.

woensdag 11 september 2013

Vechtscheiding , altijd ten koste van de kinderen!

Een vechtscheiding is een uit de hand gelopen scheiding waarbij men geen enkel zicht meer heeft op de situatie en partners elkaar kapot willen maken. Wat vaak wordt in de strijd om de kinderen vergeten, dat juist de kinderen beschadigd raken door de vechtscheiding, terwijl de partners denken in het belang van hen te strijden. Klik hier en bekijk het filmpje!Ouders in een vechtscheiding zijn de meest egoïstische mensen die je kunt bedenken!