Contact

Telefoon 0182-602570
 De telefonische contacten worden verzorgd door professionals
 van het Nederlands Conflictinstituut

Website         www.denationalemediator.nl
E-mail           info@denationalemediator.nl 
Twitter          @DNMediator
Linkedin        Stichting De Nationale Mediator
Facebook       De Nationale Mediator Helpt

Particulieren:
Je kunt bij De Nationale Mediator zaken onder de aandacht brengen waarvan jij gelooft dat bemiddeling, mediation, training of een coach een verschil zal maken. Misschien ken jij mensen die hulp kunnen gebruiken bij het oplossen van hun problemen. Schroom dan niet om ons te bellen of een mail te sturen. De Nationale Mediator neemt je aanmelding in behandeling en neemt een besluit onder welke voorwaarden jouw zaak kan worden ondersteund. Dat is altijd vertrouwelijk. Nooit zullen we zonder jouw toestemming iemand benaderen.

Organisaties:
Ook bedrijven kunnen advies en de expertise van De Nationale Mediator inhuren. Je weet dan in ieder geval dat het berekende tarief ten goede komt aan de activiteiten van de Stichting. Door met De Nationale Mediator samen te werken geef je tevens vorm aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemingsbeleid (MVO) van jouw organisatie. Als je van onze expertise gebruik wilt maken, vragen we je kort te omschrijven wat je wensen zijn, opdat de juiste adviseur contact met je kan opnemen.

Mediator, Coach, Echtscheidingspecialist, Advocaat en Notaris:
De Nationale Mediator werkt uitsluitend met goed opgeleide en getrainde mensen. Kun jij je vinden in onze overtuiging en doelstellingen zoals vastgelegd in de Missie en Visie, neem dan contact met ons op en motiveer waarom je jouw diensten of faciliteiten aan de stichting wilt aanbieden. Wij sturen je vervolgens een vragenlijst t.b.v. het inschrijvingsproces en ter controle van je geschiktheid. De Nationale Mediator garandeert geen opdrachten.