zondag 29 januari 2012

Het is maar hoe je kijkt!

De ramp met de Costa Concordia maakt weer eens duidelijk hoe een intense gebeurtenis allerlei verhalen oplevert als het gaat om de schuldvraag. Wat vooral doorwerkt is het hanteren van perspectief, externalisatie en stereotypering. Zij spelen een rol in de confrontatie van betrokkenen met de buitenwereld en zichzelf en de behoefte om iets te doen met de gevoelens van angst die daarbij spelen. Eigenlijk gebeurt er niet veel anders dan bij een echtscheiding of arbeidsconflict. Meestal ligt 'de schuld' bij de ander, zo vindt men en zoeken mensen naar bewijs dat dit zo is.

De Kapitein van de Costa Concordia is voor velen een lafaard door het schip te verlaten. Of dat zo is moet nog worden bewezen, maar mensen sluiten zich nu eenmaal graag aan bij de algemene opinie, ook al is er nog geen bewijs, omdat ze anders misschien alleen komen te staan. Vanuit het gezichtspunt van de kapitein kon hij de evacuatie vanuit een reddingsboot beter coördineren, omdat er chaos was ontstaan. Zeg maar een soort helikopterview maar dan vanaf het water. Daar is iets voor te zeggen, maar omdat wij in romans hebben geleerd dat een kapitein met het schip ten onder dient te gaan is hij dús een lafaard. Maar, wellicht is hij een excellent manager die afstand neemt van het probleem om daarna beter te kunnen handelen? Er lagen immers mensen in het water en die verzuipen eerder dan mensen die nog aan dek staan terwijl de boot op een rots vastligt......Het is maar hoe je kijkt. Maar omdat er 'een geluidsopname' is van een 'coastguard' medewerker die zonder enig beeld de kapitein uitscheldt dat hij terug moet aan dek, (hoe doe je dat bij een cruiseschip?) hebben wij als buitenstaanders de munitie om hem publiekelijk af te maken en doen we dat!

Maar wie stelt nu eens de vraag wie er op dat moment verantwoordelijk was? Wie stond er op de brug? De 2e man aan boord is ook in de rang van kapitein! Wie had die avond dienst?

woensdag 11 januari 2012

Goed nieuws: Vertrouwen in medemens neemt toe !

Nederland is in een aantal opzichten steeds positiever gaan denken. Een meerderheid van de bevolking heeft vertrouwen in elkaar, in de politiek, in de politie en in het rechtsstelsel. Uit woensdag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat dit vertrouwen in de periode 2002-2010 is toegenomen.


Ons land loopt daarmee binnen Europa samen met de Scandinavische landen voorop in wat het CBS ''het sociale, politieke en institutionele vertrouwen'' noemt.  (Bron: nu.nl)

dinsdag 10 januari 2012

Is Stephen Covey mediator?


Als Stephen Covey een nieuw boek schrijft staat dat in management- en trainingsland, zo lijkt het soms, gelijk aan het ontdekken van tot nu toe nog ontbrekende delen van de Bijbel. Zijn nieuwe boek wordt bejubeld als een uitwerking van het 6e gebod uit zijn 'zeven eigenschappen van effectief leiderschap', die van Synergie.

Toch wordt ondanks het Covey-effect op miljoenen, het gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor zijn stellingen door de academische wereld benadrukt.

'Het 3e nalternatief', de titel van Covey's nieuwe boek klinkt inspirerend en is begrijpelijk. Er hangt een nummer aan én het is een alternatief. Dat is knap, want dat is precies wat mediators hebben nagelaten, duidelijk communiceren! Dat is jammer, daar 'Het 3e alternatief' gaat over dat wat mediators al jaren in de praktijk toepassen.

Covey predikt in 'het derde alternatief': "zoek naar wat mensen bindt", "sluit geen compromis, maar transformeer de kwestie", "richt je niet op de schaarste maar op de wederzijds belangen" , "werk vanuit empathie" en "je kunt leren van een andere mening".

Eeuwenoude kennis die je gewoon van je moeder leert, maar als Covey het opschrijft is het miljoenen waard!

donderdag 5 januari 2012

Workshop 'Omgaan met Ontslagdreiging' voor diëtisten en GGZ medewerkers

De diëtiek is uit de basisverzekering verdwenen. Ook de GGZ ligt onder het vergrootglas . Ontslagen in de branche zijn onvermijdelijk. Je ervaart voor het eerst ontslagdreiging en weet niet wat je te wachten staat. Je hebt last van de onzekerheid en de daarmee gepaard gaande emoties .
De eerste neiging is je te verdedigen met een advocaat, maar je blijft elkaar tegenkomen in de branche en hebt elkaar straks weer nodig. Kan het ook anders dan vechten? Kun je ook op elegante wijze uit elkaar?

Daarom organiseert De Nationale Mediator op zaterdag 28 januari en vrijdag 3 februari in Gouda de workshop 'Omgaan met Ontslagdreiging'.