donderdag 28 februari 2013

Zelfs de Heer houdt van mediation!


De afgelopen jaren verschijnen er regelmatig berichten van seksueel misbruik door geloofsdragers in de tweede helft van de vorige eeuw. Onlangs verscheen een bericht dat de Nederlandse katholieke kerk inmiddels al € 30miljoen aan schadevergoedingen aan melders bij het Meldpunt Seksueel Misbruik heeft overgemaakt. 
 
Vergeleken met andere landen schijnt dit nogal mee te vallen. Opvallend in deze zaak is het feit dat zowel de Vlaamse als Nederlandse katholieke kerkgenootschap in grote mate mediation inzetten om tot een schaderegeling te komen.
 
 Ervaringen met deze alternatieve vorm van slachtofferhulp en klachtenafhandeling blijken positief. In België ontving onlangs een groep slachtoffers schadevergoedingen variërend  tussen € 5.000,- en € 35.000,-.
 
Los van de vraag op welke maatstaven je een emotioneel zwaar ingrijpend delict als seksueel misbruik binnen de kerk kunt meten, mogen we constateren dat mediation blijkbaar goed werkt als het gaat om dieprakende emotionele conflicten.