maandag 28 november 2011

Cruijff escaleert conflict naar volgende Fase of bereidt hij vertrek voor?

In onderstaand artikel van Nu.nl lijkt Johan Cruijff in het conflict met Ajax een escape voor te bereiden. Hij profileert zich nu als sporter en geeft aan dat zowel hij als Louis van Gaal als 'zestigers' niet meer in de macht moeten willen staan. De aangekondigde gang naar de rechter is een 'signaal' en jongere ambitieuze sporters moeten de leiding krijgen om Ajax weer terug naar de top te brengen. Het lijkt dat Cruijff het artikel van Han Koch in het katern 'de verdieping' in Trouw van afgelopen zaterdag en waar wij expertondersteuning aan hebben mogen geven goed heeft gelezen. Daar werd namelijk die optie voorgesteld. Nieuw is dat 'Hij eruit of ik eruit' door Cruijff lijkt te zijn vervangen door 'allebei eruit', wat weer kenmerken heeft van fase drie op de escalatieladder van Glasl; 'samen de afgrond in'. "Ik niet, dan jij ook niet!" U kunt daarover lezen in ons andere artikel Conflict Cruijff vs. RvC Ajax: Tijd voor een mediator?
Het kwartje, dat de club en de NV Ajax twee verschillende entiteiten zijn en of sporters geschikt zijn om een NV te besturen, gelijk staat aan de vraag of academici geschikt zijn om de vereniging te besturen, waar Cruijff zich eerder met verwe over heeft uitgelaten, lijkt nog niet te vallen. De ledenvergadering zal zich vandaag over de situatie buigen. Supporters willen Cruijff steunen met een massale opkomst.

woensdag 23 november 2011

Conflict Cruijff vs. RvC Ajax: Tijd voor een mediator?

Van de week kopte NRC.Next als volgt: “Goed gezien Guus! Van Cruijff win je toch niet.” De sportjournalist Frits Abrahams stelt dat Ajax lijdt onder een megalomane Cruijff.
Stel dat diezelfde Johan Cruijff na dit bewogen weekend bij een gerenommeerde mediator aanbelt en vraagt of deze wil bemiddelen in het conflict van Cruijff met de Raad van Commissarissen (RvC) van s’lands bekendste voetbalclub. Zou de mediator het verzoek aannemen? Interessante vraag. Want is dit conflict, volgens de eikpunten voor een succesvolle mediation, geschikt voor bemiddeling? Laten we de criteria voor een mediation even doorlopen.

Wat kost mediation?


De Nationale Mediator werkt op basis van een uurtarief. Het is volgens het mediationreglement namelijk verboden om een 'totaalprijs' af te spreken.

Een mediator is net als een advocaat vaak hoog opgeleid en dus niet goedkoop. Het voordeel is echter dat jullie samen maar één mediator hoeven te betalen in plaats van twee advocaten en de kosten van de rechtbank. Mediation is in die zin bekeken dus goedkoper.

Elke mediator hanteert zijn of haar eigen tarief. In de regel staat dit vast, maar de mediators van De Nationale mediator zijn bereid per geval het tarief te bekijken en aan te passen aan jouw mogelijkheden. Soms helpen ze je helemaal gratis. Dit wordt Pro Deo genoemd. Ook is het mogelijk dat de rechtbank je een 'toevoeging' verstrekt, zeg maar een subsidie om een mediator te kunnen inhuren. Wij kunnen dat voor je uitzoeken.

Afhankelijk van de kennis en kwaliteiten van de mediator varieert het uurtarief tussen de €100,00 en €250,00 euro per uur excl. BTW. Wij kunnen ons voorstellen dat je op zoek wilt gaan naar de goedkoopste mediator, maar realiseer je dat een goede duurdere mediator vaak ook eerder klaar is en betere resultaten boekt! Goedkoop kan dus duurkoop zijn, zeker als je bijvoorbeeld in een arbeidsconflict zit en de mediator met name verstand van echtscheidingen heeft!

De Nationale Mediator zal je daarom altijd helpen een geschikte mediator te vinden waardoor jouw mediation zo goed en efficient mogelijk wordt begeleidt. Het uurtarief en eventuele andere kosten worden altijd in de mediationovereenkomst vastgelegd.

Pas dus op voor mediators die heel vriendelijk zijn en zeggen dat "jullie er wel uit komen".
Helaas bestaan die ook, want het woord 'mediator' is niet beschermd. Iedereen mag zich zo noemen, net als makelaars dat kunnen doen.
Mediators die voor een officiële organisatie werken moeten een examen doen en altijd blijven studeren. Zij zijn geregistreerd in een officieel register, bijvoorbeeld bij het Nederlands Mediation Instituut.  De Nationale Mediator werkt alleen met geregistreerde en gecertificeerde mediators.

Wil je meer weten?

Bel 0182-602570 of neem contact met ons.
Voor meer informatie kun je de website van De Nationale Mediator bezoeken.

Hoe gaat een mediation in z'n werk?

Een mediation bestaat uit meerdere fasen:
De ene fase zal snel gaan, de andere vraagt misschien wat meer tijd, maar ze dragen allemaal bij aan het vinden van de juiste oplossing voor jullie probleem. Een mediation bestaat uit de volgende stappen:


1. Voorgaand aan de mediation, of pre-mediation
2. Het verkennend gesprek of intake gesprek
3. De Mediationovereenkomst
4. De Mediationbijeenkomsten
5. Tot afspraken komen

6. De afspraken vastleggen in een afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst
7. De ondertekening van de afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomstdinsdag 22 november 2011

Is mediation geschikt voor jullie geschil?

In de regel zijn veel verschillende soorten conflicten geschikt voor mediation, zowel particuliere als zakelijke conflicten. Bijvoorbeeld: echtscheiding en andere familiezaken, arbeidsconflicten, burenruzies en conflicten binnen of tussen bedrijven en organisaties. De overheid past ook steeds vaker mediation toe in conflicten met burgers (bijvoorbeeld bij het behandelen van bezwaarschriften).

Of mediation geschikt is voor jouw conflict, hangt af van hoe jullie tegen de kwestie aankijken. Het is in ieder geval belangrijk dat jullie willen proberen om het op te lossen, ondanks de problemen in het verleden of de huidige moeizame communicatie.

Wat is mediation?

Een mediator zorgt dat betrokkenen in een conflict weer met elkaar gaan praten. Het verschil met advocaten, is dat de mediator niet voor één partij werkt en ook niet de uiteindelijke beslissing maakt zoals de rechter. Dat doe je namelijk zelf, in overleg met de ander. De mediator begeleidt jullie daarbij. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een uitspraak van een rechter. Uit onderzoek blijkt dat tijdens mediation gemaakte oplossingen in de praktijk beter stand houden en beter worden opgevolgd. Alle reden dus om liever eerst mediation te overwegen zeker als je weet dat het nog goedkoper is ook.

zondag 20 november 2011

Ik sleep je voor de Mediator!


Tekening: Anna Mul
Rechtbanken zijn overbelast en hebben wachtlijsten voordat een geschil in behandeling kan worden genomen en tot een uitspraak leidt. Veel burgers begrijpen dat niet en uiten verwijten richting de rechtspraak en politiek. Wat men vergeet is dat de beschikbare capaciteit mede door die zelfde burger wordt overbelast. Steeds vaker gaat men voor kleine zaken naar de rechter en vergeet men zelf verantwoordelijkheid te nemen in de oplossing van een geschil door bijvoorbeeld met elkaar in gesprek te gaan. Rechtspraak is laagdrempelig. Dat hoort ook, maar wellicht zo goedkoop dat 'we' sneller naar de rechter gaan, dan moeite doen om zelf naar een oplossing te zoeken. Ook wordt de gang naar de rechter misbruikt om tijd te rekken. Minister Opstelten wil daar wat aan gaan doen en de rol van de Mediator wordt daarbij beduidend belangrijker.

dinsdag 8 november 2011

Waarom pleit commissie Deetman voor erkenning en mediation in de zaak van het sexueel misbruik binnen de Katholieke kerk?

Commissievoorzitter Wim Deetman stelde bij de presentatie van een tussenrapportage van het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Katholieke Kerk, dat het vanuit de gedachte van hulpverlening van belang is, dat de Katholieke Kerk zich zal 'inleven' in de positie van de slachtoffers en het misbruik zal 'erkennen'. Tevens adviseert de commissie de inzet van mediation. Waarom volstaat het niet om de slachtoffers gewoon een bedrag uit keren en wat kan een mediator eigenlijk betekenen?

donderdag 3 november 2011

Mondsnoering Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten? Een analyse.


Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten is onopgevoed, een narcist van de bovenste plank en moet wel een enorm vervelend mens zijn? Als je het NOS filmpje bekijkt http://nos.nl/l/tcm:5-1096518/ waarin ze voorzitter Pauline Smeets letterlijk de mond wil snoeren, zou je dat wel denken. Maar is dat ook zo, of werd de stress voor deze nieuweling in het politieke landschap haar teveel, waardoor ze de voorzitter schoffeerde? En wat valt er te zeggen over het optreden van kamervoorzitter mevrouw Smeets?

In ieder geval zie je het publiek meteen reageren. Op Twitter, in Blogs en wordt het filmfragment van de NOS direct op allerlei sites overgenomen. Het moet blijkbaar uitzonderlijk gedrag zijn dat de Staatssecretaris laat zien. Voor de mondsnoering zie je het conflict al opbouwen. . . .