dinsdag 22 november 2011

Wat is mediation?

Een mediator zorgt dat betrokkenen in een conflict weer met elkaar gaan praten. Het verschil met advocaten, is dat de mediator niet voor één partij werkt en ook niet de uiteindelijke beslissing maakt zoals de rechter. Dat doe je namelijk zelf, in overleg met de ander. De mediator begeleidt jullie daarbij. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een uitspraak van een rechter. Uit onderzoek blijkt dat tijdens mediation gemaakte oplossingen in de praktijk beter stand houden en beter worden opgevolgd. Alle reden dus om liever eerst mediation te overwegen zeker als je weet dat het nog goedkoper is ook.

Er gelden drie belangrijke uitgangspunten bij mediation: vetrouwelijkheid, vrijwilligheid en onpartijdigheid

1.    Vertrouwelijkheid
In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er onder begeleiding van de mediator gewerkt aan het herstel daarvan. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor eventuele verslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation.


In de meeste gevallen zijn er geen anderen (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch nodig zijn dat jouw advocaat of adviseur je ondersteunt. Dat mag, als je vooraf toestemming vraagt aan de andere betrokkene en de mediator. Alle betrokkenen en hun adviseurs tekenen dan vooraf een geheimhoudingsverklaring.

2.    Vrijwilligheid
Een mediation kan alleen starten als alle betrokkenen bereid zijn om aan een mediation mee te doen. Je kunt nooit gedwongen worden om aan mediation mee te doen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld door uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation.


Mediation biedt aantrekkelijke voordelen en is geschikt voor veel verschillende  soorten conflicten. Dus waarschijnlijk ook voor jouw conflict. Het is dus belangrijk een bewuste keuze te maken.  Zorg dat je goed geïnformeerd bent. Je kunt ook overleggen met de mediationfunctionaris van de rechtbank (als jebent doorverwezen door de rechter) of met De Nationale Mediator via e-mail of telefoon. Ga daarvoor naar de contactpagina.


3. Onpartijdigheid
In alle gevallen zal de Mediator onpartijdig zijn. Ook als één van de betrokkenen meer bijdraagt aan de kosten dan de ander. Dit maakt voor de mediator geen enkel verschil.
De Mediator houdt zich namelijk aan de gedragsregels die voor de beroepsgroep gelden.
Mocht de mediator zich niet neutraal en partijdig opstellen, dan kan hij daar op worden aangesproken via de tuchtrechtspraak.


Wil je meer weten?
Staat een antwoord op jouw vraag er niet tussen?
Stuur dan een mail, of bel De Nationale Mediator op 0182-602570

Geen opmerkingen: