donderdag 8 augustus 2013

Scheiden, Geld en Leugendetectie

Op donderdag 12 september 2013 (koopavond) wordt in Gouda om 19:30 het ConflictCafé georganiseerd.

U kunt op interactieve wijze kennis nemen van de belangrijkste zaken rond echtscheiding en arbeidsconflict. Daarnaast over het belang van mediation en een goede financiële planning. Over mediation is bekend dat het sneller en goedkoper is dan een juridisch traject, maar ook dat de gemaakte afspraken beter stand houden dan wanneer door een rechter opgelegd. 
 
Koopavond:
De keuze voor de koopavond is niet zonder reden. Vaak overweegt iemand een echtscheiding, maar heeft dit thuis nog niet besproken. Meestal wordt eerst gezocht naar betrouwbare informatie. Ook raken mensen betrokken in een arbeidsconflict en willen eerst weten waar ze aan toe zijn en hun kansen kunnen inschatten voordat ze thuis onrust veroorzaken. Tijdens het ConflictCafé kunnen deze mensen, hun licht opsteken, zonder ophef te hoeven veroorzaken.
 
Na de presentatie is er gelegenheid om één op één vragen te stellen aan de aanwezige specialisten.
 
Om 21:00 uur de Lezing: Een introductie in Leugendetectie
Bij scheidingen en arbeidsconflicten is het ontbreken van vertrouwen vaak de reden dat mensen niet meer in staat zijn afspraken met elkaar te maken. Een mediator werkt daarom hard aan het herstel van het vertrouwen tussen de partijen. Vertrouwen ontstaat uit de ervaring met waarheid en werkelijkheid. Maar wanneer vertelt iemand de waarheid en wanneer liegt iemand eigenlijk?
Is iemand die liegt een leugenaar en wat heeft dat te maken met mediation?