donderdag 8 augustus 2013

Scheiden, Geld en Leugendetectie

Op donderdag 12 september 2013 (koopavond) wordt in Gouda om 19:30 het ConflictCafé georganiseerd.

U kunt op interactieve wijze kennis nemen van de belangrijkste zaken rond echtscheiding en arbeidsconflict. Daarnaast over het belang van mediation en een goede financiële planning. Over mediation is bekend dat het sneller en goedkoper is dan een juridisch traject, maar ook dat de gemaakte afspraken beter stand houden dan wanneer door een rechter opgelegd. 
 
Koopavond:
De keuze voor de koopavond is niet zonder reden. Vaak overweegt iemand een echtscheiding, maar heeft dit thuis nog niet besproken. Meestal wordt eerst gezocht naar betrouwbare informatie. Ook raken mensen betrokken in een arbeidsconflict en willen eerst weten waar ze aan toe zijn en hun kansen kunnen inschatten voordat ze thuis onrust veroorzaken. Tijdens het ConflictCafé kunnen deze mensen, hun licht opsteken, zonder ophef te hoeven veroorzaken.
 
Na de presentatie is er gelegenheid om één op één vragen te stellen aan de aanwezige specialisten.
 
Om 21:00 uur de Lezing: Een introductie in Leugendetectie
Bij scheidingen en arbeidsconflicten is het ontbreken van vertrouwen vaak de reden dat mensen niet meer in staat zijn afspraken met elkaar te maken. Een mediator werkt daarom hard aan het herstel van het vertrouwen tussen de partijen. Vertrouwen ontstaat uit de ervaring met waarheid en werkelijkheid. Maar wanneer vertelt iemand de waarheid en wanneer liegt iemand eigenlijk?
Is iemand die liegt een leugenaar en wat heeft dat te maken met mediation?
  
Locatie:
De locatie is gelegen vlak bij de markt met het oude gemeentehuis van Gouda en vlak bij de parkeergelegenheden.
 
Gouda Studio's            Aanvang  : 19:30  tot 20:30 uur waarna nabespreking.
Oosthaven 12              Zaal open: 19:00                 
2801 PB Gouda
 
Sprekers:
De avond wordt ingeleid door onderstaande deskundigen:
 
Is initiatiefnemer en voorzitter van De Nationale Mediator.
Tevens is hij directeur van het Nederlands Conflictinstituut.
 
Hij is deskundige/trainer in waarheidsvinding en leugendetectie, conflictexpert en NMI-Registermediator.

Zijn expertise stelt hij vanuit zijn maatschappelijke overtuiging aan stichting De Nationale Mediator ter beschikking. 
 
Voortkomende uit de zakelijke wereld is Jeroen een ervaren consultant bij arbeidsconflicten, reorganisaties en zakelijke geschillen.
Na zelf ooit de impact van een echtscheiding te hebben meegemaakt, begrijpt hij als mediator uitermate goed welke emoties mensen in de weg kunnen zitten. Wat hij niet begrijpt, is "dat mensen dan maar alles uit handen geven aan de advocaat of opdringerig familielid, terwijl je op zo'n moment juist zèlf de toekomst moet vormgeven die jij wilt leven."
 
Is als gecertificeerd financieel planner door De Nationale Mediator uitgenodigd om deze avond zijn expertise te delen. 

Als financieel expert speelt hij een belangrijke rol in het oplossen van conflict. René ondersteunt mensen in het helder krijgen van de financiële gevolgen van een situatie. Het ontbreken van inzicht daarin doet partijen ingraven in het conflict.
 
Door een ander licht te laten schijnen op de situatie ontstaat de rust die nodig is om samen, onder begeleiding van de mediator, tot gesprek te komen en vandaaruit tot oplossingen. Financiële planning is de praktische aanpak die in combinatie met mediation meestal voor betere en meer werkbare afspraken zorgt dan het gevecht van de advocaten die voor het juridisch maximaal haalbare gaan. Dit gaat vaak ten koste van de in de toekomst benodigde relatie in het belang van de kinderen, of wanneer je zakelijk met elkaar verder moet. Inzicht in de financiële situatie voor en na de scheiding of arbeidsconflict, op basis van verschillende scenario’s, geeft duidelijkheid.  
 
Is bestuurslid en mede oprichter van De Nationale Mediator.
Hij is conflictexpert, NMI-Registermediator, coach en mediatrainer.
 
Als regisseur en uitvoerend producent heeft hij jaren in een conflictrijke werkomgeving mogen verkeren. Hij meent dat conflicten nodig zijn om tot resultaat te komen, maar dat ze nooit ten koste mogen gaan van de persoon. In omroepland, waar veel medewerkers onder druk presteren, heeft hij zelf kunnen zien hoe arbeidsconflicten en echtscheidingen aan de orde van de dag waren. De heftige pijn, die dit soort processen bij collega’s heeft veroorzaakt, is één van de redenen dat hij voor het beroep van Mediator heeft gekozen. Dit soort ellende moet toch menselijker geregeld kunnen worden!
 
Ook Geert heeft zelf de impact van een echtscheiding meegemaakt en zet nu zijn senioriteit in bij conflictsituaties waarbij "gewoon even een grijze wijze man nodig is", zoals hij zelf zegt. "Zo'n luisterend oor waar ik vroeger zelf graag gebruik van had gemaakt". 
 
Informatie: kijk op www.denationalemediator.nl  of bel 0182-602570

Geen opmerkingen: