dinsdag 25 oktober 2011

De Notaris is geen bemiddelaar

In een proces inzake Notariële aansprakelijkheid, stelt het Hof in Amsterdam dat de Notaris onzorgvuldig heeft gehandeld door op te treden als initiator en bemiddelaar in een financiële transactie tussen zijn cliënten. Het hof stelt dat de Notaris zich verre dient te houden van bemiddelingsactiviteiten.
De verleiding om te gaan regelen , waardoor de onpartijdige houding van de Notaris onder druk is komen te staan, lijkt te groot te zijn geweest. Onervaren of slecht opgeleide Mediators trappen ook nog wel eens in deze valkuil omdat 'zij graag voortgang willen boeken'.

woensdag 19 oktober 2011

Conflictgesprek: Wat als je verwachtingen anders zijn ? (HUMOR)

Een conflict begint vaak als de verwachtingen van de deelnemers aan een gesprek anders lopen dan van te voren bedacht. Als er dan iets anders gebeurt slaat de verwarring toe en wil men dat herstellen.

Het eenzijdige conflict dat eerst intern plaatsvindt, komt naar buiten en wordt tweezijdig. Maar wie begint er weer naar de ander te luisteren om het conflict een andere wending te geven, of blijven beiden hun perspectief van de situatie doordrukken?

Tom Mabe, een Amerikaanse comdian geeft een prachtige demonstratie. http://www.youtube.com/watch?v=mkdoogjic4I

donderdag 13 oktober 2011

Robots lossen conflicten op door te zoeken naar extra informatie.


Foto: Thinkstock
Een Japanse wetenschapper heeft een systeem ontwikkeld waarmee een robot met al aanwezige informatie zelf concludeert wat nodig is om een opdracht uit te voeren, zo lezen wij op nu.nl  De extra informatie haalt de robot van internet af. Een robot waaraan bijvoorbeeld wordt gevraagd sojasaus op de eettafel te zetten, zou op internet kunnen leren wat sojasaus is en die kunnen vinden in de keuken.

Dat is het mooie van robots. Ze denken in één of nul, 'waar of niet waar'. Ze constateren objectief dat ze iets niet kunnen en zoeken naar informatie om het conflict dat  speelt op te lossen. Mensen doen vaak precies het tegenovergestelde. Conflict is emotie en emoties staan 'het handelen als robot' in de weg. Er moet een conflictoorzaak zijn aan te wijzen en dat is natuurlijk iemand anders dan jijzelf!  Toch ligt conflictoplossing héél dicht bij wat robots doen.

maandag 10 oktober 2011

Toegang tot mediation moet in de wet geregeld worden?

Nederland is een democratie. Dat uit zich bijvoorbeeld in de mogelijkheid dat iedere burger een conflict kan voorleggen aan de rechter, ook als die dat niet kan betalen. Toegang tot bemiddelingsvormen zoals mediation is daarentegen niet wettelijk geregeld en daarmee niet voor iedereen toegankelijk.
Dat is eigenlijk vreemd, zeker als bekend is dat mediation als prettig wordt ervaren, tot betere uitkomst leidt en afspraken in de praktijk beter worden nageleefd dan uitspraken van de rechter (Eshuis, 2009).
Iemand die zijn of haar conflict voorlegt aan de rechter loopt altijd het risico dat deze anders beslist dan op voorhand werd verwacht (al dan niet voorgesteld door een advocaat). Daarmee kan niet alleen de zaak worden verloren, maar kan men ook worden veroordeeld tot het betalen van alle kosten, incluis die van de tegenpartij. Daar dit risico voor individuen vaak te groot blijkt, zie je in de praktijk dat de gang naar de rechter vaak wordt gemeden. Bedrijven of beterbedeelden maken van de onbalans in beschikbare middelen gebruik door niet aan mediation te willen meedoen en voeren de druk op door juist wel het conflict aan de rechter voor te leggen als zij menen over een grotere 'oorlogskas' te beschikken. Maar hoe kom je aan een Pro Deo mediator als je mediation niet kan betalen?zaterdag 8 oktober 2011

Cijfers liegen? Trouw vooral niet in Utrecht !

In Nederland worden per dag 200 huwelijken gesloten! Dat zijn er circa 73.000 per jaar. En, één op de drie verbintenissen wordt uiteindelijk weer verbroken. Soms heel snel, 190 stelletjes scheiden al na een jaar en bij anderen kan dat behoorlijk wat langer duren. Wel opvallend is het feit dat in 80% van de scheidingsgevallen de vrouw het initiatief neemt. (bron: cijfers liegen niet ) Grappig genoeg wordt de beslissing meestal op maandag kenbaar gemaakt en je moet voor een langdurig huwelijk ook niet in de provincie Utrecht wonen, want daar worden de meesten scheidingen in Nederland aangevraagd!

De scheidingsgrond is ruwweg in drie factoren te verdelen: gebrek aan aandacht en liefde, niet met elkaar kunnen praten en ontrouw. Alle deze klachten ontstaan na de huwelijksdag, dus moeilijk van te voren in te schatten. Koppels zouden de positief gestemde beginfase  zouden moeten gebruiken om een eventuele scheiding op voorhand te regelen!

Teleurstelling, een verrassende emotie!

“Teleurstelling wordt als iets kwalijks gezien. Een ondoordacht vooroordeel. Waardoor anders dan door teleurstelling, komen we er achter wat we hadden verwacht en gehoopt? En waardoor anders dan door die ontdekking zouden we tot zelfkennis moeten komen? Hoe zou iemand dus zonder teleurstelling helderheid over zichzelf kunnen krijgen?”
Dit stelt Pascal Mercier in zijn boek ‘de Nachttrein naar Lissabon’.

Conflict begint vaak bij teleurstelling, bij de constatering dat iets niet gaat zoals we dat hadden verwacht en we de schuld daarvoor afschuiven op een ander.