woensdag 25 september 2013

Los ruzie met de buren zelf op!

Ruzie met de buren? Dan ben je in eerste instantie zélf verantwoordelijk om de problemen op te lossen. En dus niet de politie of gemeente.

Dat schrijft de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer vandaag in een rapport. ,,Soms kan een conflict echter zo hoog oplopen dat een burger de gemeente vraagt in te grijpen. De rol van de gemeente is dan in de eerste plaats om toe te zien op de naleving van gemeentelijke regels", stelt Brenninkmeijer.

De politie komt er volgens de ombudsman alleen aan te pas als er sprake is van strafbare feiten en niet als er alleen een melding is van overlast.Van gemeenten en politie mag wel worden verwacht dat zij proberen om de verstandhouding tussen buren te verbeteren, meent Brenninkmeijer.
Een goede band met buren is niet vanzelfsprekend. Er zijn meer burenruzies dan ooit. In 2011 waren er nog 9000 bemiddelingszaken, zo blijkt uit cijfers van Justitie. Dat steeg in 2012 naar 10.000 en dit jaar is de verwachting dat het er weer meer worden. De hete zomer heeft ook bijgedragen aan het stijgende aantal conflicten tussen buren.

RTL Nieuws

donderdag 19 september 2013

Wat kost mediation ?

Iedere mediator stelt zijn eigen tarief vast. Meestal is dat ongeveer 180 euro per uur (inclusief BTW). De partijen die een mediator inschakelen betalen samen de kosten. Meestal worden de kosten gelijk verdeeld, maar je kunt onderling natuurlijk tot een andere oplossing komen. (Bron: Raad voor de Rechtsbijstand)

Gemiddeld duurt een mediation tussen de 2 en 8 uur, verdeeld over een aantal gesprekken, zodat een mediation meestal tussen de 360 en 1200 euro kost. Vóór de mediation begint, maak je afspraken over de kosten en de verdeling daarvan. Wanneer een mediation mislukt, zult je de mediator toch moeten betalen.

In de praktijk is het al snel goedkoper een conflict via mediation op te lossen dan via de rechter.
Stichting De Nationale Mediator hanteert betere tarieven, omdat wij vinden dat mediation voor iedereen betaalbaar moet zijn.

woensdag 11 september 2013

Vechtscheiding , altijd ten koste van de kinderen!

Een vechtscheiding is een uit de hand gelopen scheiding waarbij men geen enkel zicht meer heeft op de situatie en partners elkaar kapot willen maken. Wat vaak wordt in de strijd om de kinderen vergeten, dat juist de kinderen beschadigd raken door de vechtscheiding, terwijl de partners denken in het belang van hen te strijden. Klik hier en bekijk het filmpje!Ouders in een vechtscheiding zijn de meest egoïstische mensen die je kunt bedenken!

donderdag 8 augustus 2013

Scheiden, Geld en Leugendetectie

Op donderdag 12 september 2013 (koopavond) wordt in Gouda om 19:30 het ConflictCafé georganiseerd.

U kunt op interactieve wijze kennis nemen van de belangrijkste zaken rond echtscheiding en arbeidsconflict. Daarnaast over het belang van mediation en een goede financiële planning. Over mediation is bekend dat het sneller en goedkoper is dan een juridisch traject, maar ook dat de gemaakte afspraken beter stand houden dan wanneer door een rechter opgelegd. 
 
Koopavond:
De keuze voor de koopavond is niet zonder reden. Vaak overweegt iemand een echtscheiding, maar heeft dit thuis nog niet besproken. Meestal wordt eerst gezocht naar betrouwbare informatie. Ook raken mensen betrokken in een arbeidsconflict en willen eerst weten waar ze aan toe zijn en hun kansen kunnen inschatten voordat ze thuis onrust veroorzaken. Tijdens het ConflictCafé kunnen deze mensen, hun licht opsteken, zonder ophef te hoeven veroorzaken.
 
Na de presentatie is er gelegenheid om één op één vragen te stellen aan de aanwezige specialisten.
 
Om 21:00 uur de Lezing: Een introductie in Leugendetectie
Bij scheidingen en arbeidsconflicten is het ontbreken van vertrouwen vaak de reden dat mensen niet meer in staat zijn afspraken met elkaar te maken. Een mediator werkt daarom hard aan het herstel van het vertrouwen tussen de partijen. Vertrouwen ontstaat uit de ervaring met waarheid en werkelijkheid. Maar wanneer vertelt iemand de waarheid en wanneer liegt iemand eigenlijk?
Is iemand die liegt een leugenaar en wat heeft dat te maken met mediation?

donderdag 28 februari 2013

Zelfs de Heer houdt van mediation!


De afgelopen jaren verschijnen er regelmatig berichten van seksueel misbruik door geloofsdragers in de tweede helft van de vorige eeuw. Onlangs verscheen een bericht dat de Nederlandse katholieke kerk inmiddels al € 30miljoen aan schadevergoedingen aan melders bij het Meldpunt Seksueel Misbruik heeft overgemaakt. 
 
Vergeleken met andere landen schijnt dit nogal mee te vallen. Opvallend in deze zaak is het feit dat zowel de Vlaamse als Nederlandse katholieke kerkgenootschap in grote mate mediation inzetten om tot een schaderegeling te komen.
 
 Ervaringen met deze alternatieve vorm van slachtofferhulp en klachtenafhandeling blijken positief. In België ontving onlangs een groep slachtoffers schadevergoedingen variërend  tussen € 5.000,- en € 35.000,-.
 
Los van de vraag op welke maatstaven je een emotioneel zwaar ingrijpend delict als seksueel misbruik binnen de kerk kunt meten, mogen we constateren dat mediation blijkbaar goed werkt als het gaat om dieprakende emotionele conflicten.

dinsdag 29 januari 2013

“Een baan in de media is niet meer voor het leven”


Het gaat slecht in Hilversum. Door de bezuinigingen staat ongeveer de helft van het aantal banen bij de landelijke publieke omroep op de tocht, zo schatten NVJ en NPO. In de Gooi- en Eemlander zag burgemeester Pieter Broertjes het somber in: “Onze sociale dienst krijgt het druk.” Maar wat moet je met ontslagen omroepmedewerkers?
 Geert Tomlow, voormalig regisseur, ziet een mooie rol weggelegd voor mediation:  “Een mediator is er voor beide partijen.” Tekst: Vincent Weggemans
 
In De Jonge Haan begeeft Geert Tomlow zich op bekend terrein. Met ruim dertig jaar ervaring als editor, regisseur en producent kent hij het klappen van de Hilversumse zweep. In 2005 besloot hij politiek actief te worden en meldde zich bij de PVV van Geert Wilders, die hem opnam in zijn talentenklasje. Tomlow: “Ik voelde dat mijn tijd in Hilversum langzaam ten einde liep. Ik was uitvoerend producent en vond weinig bevrediging meer in mijn werk. Tegelijk wilde ik in de politiek meewerken aan het besturen van Nederland. Omdat de PVV in die tijd bepaald nog niet salonfähig was, bleven daarna veel deuren in Hilversum voor mij gesloten. Toen ik na de verkiezingen niet in de Tweede Kamer kwam en Wilders duidelijk maakte niet met mij verder te gaan, werd ik behoorlijk op mezelf teruggeworpen. Wat nu? Dat was een belangrijk moment in mijn leven, zoals veel omroepmedewerkers dat de komende tijd zullen meemaken. Het is zeer belangrijk dat ze zich daarop voorbereiden. Als je geen plan B en C hebt, dan zul je het niet redden.”

vrijdag 21 december 2012

Stress en verzoening onder de kerstboom?

Het heilige moeten
De decembermaand is elk jaar weer een indrukwekkende maand. Mensen geven er een emotioneel geladen betekenis aan die niet alleen voor vrede in huis zorgt. Het woord moeten zit ons in december vaak danig in de weg. Het moet gezellig zijn. Er moet een kerstboom komen en daar moeten cadeautjes onder. Eerste kerstdag moeten we naar haar ouders, tweede kerstdag moeten we naar zijn ouders en oud en nieuw moeten we met de buren of vrienden vieren. Conflicten moeten zijn opgelost, want het nieuwe jaar ingaan zonder ruzies te hebben bijgelegd kan natuurlijk ook niet.

"Er zijn mensen die je willen omarmen omdat het Kerstmis is, maar er zijn ook mensen die je willen wurgen omdat het Kerstmis is"
Robert Lynd

Vrede op aarde!
De kerstgedachte wordt regelmatig ingezet om ruzies bij te leggen. Daar is natuurlijk niets mis mee. 'Vrede op aarde' is een mooie aanleiding om een eerste stap te zetten in het oplossen van een conflict. Maar als het jouw kerstgedachte is dat anderen hun conflict moeten bijleggen, zou ik daar toch enkele vraagtekens bijzetten.

vrijdag 14 december 2012

Pesten of Mobbing, een splijtzwam in uw organisatie


Pesten of mobbing is: "het gedrag waarbij één persoon herhaald en gedurende langere tijd door een of meerdere anderen bejegend wordt op manieren die leiden tot fysieke verwonding en/of psychisch lijden".
Iedereen kan slachtoffer worden van pesten
Pesten komt overal voor. Pesten is structureel en brengt het slachtoffer tot wanhoop. Pesten is een universeel, niet-cultuurgebonden verschijnsel. Pesten kan verbaal, fysiek of digitaal van aard zijn (a-Sociale media). Bij pesten wordt vaak gestigmatiseerd op grond van een bepaalde of vermeende eigenschap. Pesten kan ook een expliciet discriminerend karakter hebben en zich richten op iemands ras (racisme), (vermeende) seksuele geaardheid (homofobie), godsdienst of afkomst.
 
Een cultuur van pesten is een ernstig signaal van organisatieproblemen

Het zegt veel over het leiderschap van het management in uw organisatie of de leraar voor de klas. Een conflictmanager, conflictcoach of mediator kan u helpen. De daders vervelen zich, of ervaren een frustratie die ze willen afreageren. Ze voelen concurrentiedrang, of jaloezie.

Ook pesters hebben hulp nodig
Pesters zijn in veel gevallen onzeker en proberen dit onder stoer gedrag te verbergen. In veel gevallen menen pesters dat ze populairder worden door hun gedrag, maar in werkelijkheid keuren de meeste groepsgenoten het pesten af of zijn ze hooguit aardig voor de pester omdat ze bang voor hem zijn. Meestal pesten ze alleen als ze in een groep zijn, of voldoende (passieve) medestanders hebben. De meelopers zijn meestal zelf bang voor de pester, maar laten hem meestal vallen als hij zelf gezichtsverlies lijdt. Conflict coaching voor de pester kan helpen het groepsgedrag te veranderen.

dinsdag 27 november 2012

PvdA wil meer bemiddeling in strafrecht

Ahmed Marcouch. ANP
Achmed Marcouh

AMSTERDAM - De PvdA vindt dat in de strijd tegen criminaliteit de nadruk minder op straffen moet komen te liggen en meer op bemiddeling. Daarom zou het beleid van de VVD-bewindslieden Ivo Opstelten en Fred Teeven moeten veranderen.


Dat zeggen de PvdA-Tweede Kamerleden Ahmed Marcouch en Jeroen Recourt dinsdag in een interview met de Volkskrant. De justitiespecialisten van de PvdA denken dat ,,de slinger de andere kant uit kan''. Marcouch: ,,We moeten met een andere bril kijken. Minder ideologisch. Meer naar wat werkt om mensen van het criminele pad af te brengen. Het is én-én. En het slachtoffer en de dader.’’ Een middel daarbij is invoering van mediation (bemiddeling) in het strafrecht.

Recourt: ,,Vaak zijn dader en slachtoffer bekenden van elkaar. In een familie. In een buurt. Die mensen krijgen in de toekomst weer met elkaar te maken. Daarom stellen wij mediation voor. Als een zaak niet al te zwaar is, zouden dader en slachtoffer met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ook met mediation kan de dader een voor het slachtoffer acceptabele straf krijgen.'' Volgens hem heeft de afgelopen jaren de nadruk eenzijdig op repressie gelegen. ,,Wij weten uit de praktijk dat alleen hard straffen niet werkt.'' Het vorige kabinet, waarin Opstelten en Teeven ook op Justitie zaten, heeft te veel tegenstellingen gezocht, aldus de PvdA’ers. ,,Een dader is slecht, een slachtoffer is goed.''

De VVD-bewindslieden zeggen in de krant vol vertrouwen samen te werken met de PvdA. ,,Voor ons gaan repressie en preventie hand in hand. Wij hebben het slachtoffer centraler gezet, waar eerder te vaak alleen de dader centraal stond.''

[Bron : de Stentor]

zaterdag 17 november 2012

Voorkom conflict door het herkennen van leugensNiemand wil dat er tegen hem of haar gelogen wordt en toch doet iedereen het. Dat lijkt logisch te verantwoorden als je iemand niet wilt kwetsen. Of is het toch van belang te weten of je gesprekspartner de waarheid vertelt? [door: Jeroen Ketelaars]

Hoe weet je het en hoe zie je het?
Onze ouders leren ons dat je niet mag liegen en een ander moet vertrouwen. Maar ze vergeten de vaardigheden mee te geven om dat te kunnen checken. Zelf hebben ze het immers ook nooit geleerd. Wat hebben ze jou wel geleerd? Inderdaad... liegen! En daarom doen we het, soms wel meerdere malen per dag.