woensdag 25 juli 2012

Wanneer moet HR mediation inzetten?

Bron: IM Sanne van Baar | 19-07-2012 |


Mediation kan een goede oplossing zijn voor conflicten op de werkvloer, maar er bestaat verwarring over wat een mediator precies doet. In welke situaties zet HR het in?
Mediation kan in een conflict een goed alternatief zijn voor juridische bijstand. In sommige situaties misschien wel een betere, pleit directeur Monique van de Griendt van DialogueBV, aanbieder van mediation. Maar Van de Griendt merkt dat er nog veel verwarring bestaat over wat een mediator precies doet.

‘Eigenlijk is het gewoon begeleid onderhandelen', zegt ze. ‘Een neutrale derde partij schuift aan tafel en begeleidt de partijen naar een oplossing. Hij bedenkt die niet zelf, zoals een jurist doet, maar laat de partijen samen een oplossing zoeken met de bedoeling de arbeidsrelatie weer te herstellen. De kracht van een mediator is dat hij neutraal en belangeloos is. Vanuit die positie haalt hij de ruis uit de communicatie en helpt de partijen het conflict te overzien.'
Jurist vs. mediator
Regelmatig wordt mediation verward met juridische bijstand, maar er zitten grote verschillen tussen. Persoonlijk ziet Van de Griendt dat vooral in de mate hoe groot een conflict wordt opgeblazen: ‘Wanneer een partij een advocaat inschakelt, polariseert het conflict bijna altijd. Als een advocaat, om de rechten van zijn cliënt veilig stellen, op hoge poten een brief schrijft aan de andere partij, dan drijft dat de partijen juist verder uit elkaar. Een mediator zoekt juist uit waar de spanning zit en probeert het conflict in de kiem te smoren.'
Daarnaast duurt een bemiddelingstraject via een mediator vaak korter dan de juridische route. Een gang naar de rechtbank duurt op z'n minst een paar maanden; een gemiddelde mediationprocedure bestaat uit drie of vier bijeenkomsten over een aantal weken. De kosten zijn daardoor ook lager.

vrijdag 20 juli 2012

Echtscheiding, een conflict tussen gevoel en verstand

Scheiden is een zéér emotioneel proces. Dat was immers niet het doel toen jullie gingen trouwen. Samen heb je veel opgebouwd. Een huis, een gezin, bezittingen, een bedrijf een vriendenkring, maar ook een gezamenlijk verleden. Dat één van jullie, of julie beiden daar verandering in aanbrengen zet alles op zijn kop. Misschien voelt het wel alsof je hebt gefaald of dat je enorm boos bent en kunnen jullie alleen nog maar ruzie maken.  Om verder te kunnen is goede ondersteuning nodig. Iemand die jullie helpt met de emoties om te gaan die het nemen van rationele besluiten in de weg zitten. Iemand die dat helder en overzichtelijk begeleidt met respect voor jullie allebei, iemand die onpartijdig is.


Verandering van toekomst
Soms kijkt de één al vooruit, ziet al een andere toekomst en wil de oude situatie snel afronden. Maar de ander is nog niet in staat na te denken over wat dat allemaal inhoudt en wat die nieuwe toekomst gaat brengen. Die is de scheidingsmededeling van de ander nog aan het verwerken en kan nog niet in termen van een nieuwe toekomst nadenken. De mediator begeleidt jullie daarbij, door samen een tempo te vinden waarin de nieuwe situatie kan worden vormgegeven.

maandag 16 juli 2012

Ook werknemer moet meewerken aan mediation
Bron: Arbeidsrechtfabriek | 09-07-2012 |

Een werknemer die om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst vraagt, vangt bot. Hij had eerst moeten meewerken aan de geadviseerde mediation, vindt de rechter.
Een werknemer bij een hogeschool vraagt de kantonrechter om zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden en vraagt daarbij een ontslagvergoeding van 146.000 (C=1,3). Na zijn burn-out is er een arbeidsconflict ontstaan over de re-integratie. En hij ziet de samenwerking met hogeschool nu niet meer zitten. De bedrijfsarts heeft mediation aangeraden maar na in het intakegesprek bleken de doelen zo ver uiteen te lopen dat de mediator afzag van het traject. De werknemer was gericht op beëindiging van de arbeidsrelatie en de werkgever wilde door met de re-integratie. Ondertussen had de bedrijfsarts een 2e spoor re-integratie geadviseerd; de man zou gaan re-integreren bij een andere werkgever.

De rechter verwacht in een situatie als deze dat de partijen in de eerste plaats aansturen op herstel van het vertrouwen. In plaats van daar aan mee te werken heeft de werknemer veel te snel aangestuurd op beëindiging van de arbeidsrelatie, vindt de rechter. Hij had moeten meewerken aan mediation om te bekijken of het vertrouwen nog hersteld kon worden. De verzoek tot ontbinding wijst de rechter dan ook af, ook omdat het de bedoeling is dat de werknemer uiteindelijk passend werk bij een andere werkgever gaat doen.woensdag 11 juli 2012

Anna Mul, beeldend kunstenaar
Deze problemen konden wel eens veel oplossingen veroorzaken

Het is hoe een mediator of coach naar een conflict kijkt. Ze laten zich niet leiden door het probleem of de ruzie zelf, maar zien het conflict als een belangrijke informatiebron voor een mogelijke oplossing. Het is een manier van kijken die, als je in een conflict bent beland, niet meer lukt. De Nationale Mediator heeft adviseurs die zijn opgeleid om je bij de juiste keuze voor een oplossing te helpen. Ook kunnen ze jou of de ander leren beter met conflict om te gaan met de hulp van een coach. Daarnaast leren ze werknemers en managers met moeilijke situaties om te gaan zoals arbeidsconflict, ziekmelding, ontslag en reorganisatie.

Vaak willen mensen eerst advies voordat ze kunnen overgaan tot bemiddeling, mediation of de hulp van een coach accepteren. Dat is normaal, vaak speelt er immers een situatie die je niet elke dag meemaakt en vaak is de eerste reactie van je omgeving dat je niet over je heen moet laten lopen en een jurist of advocaat moet inschakelen.

donderdag 5 juli 2012

De kracht van mediation 27 juni 2012  [Bron: blog consumentenbont]

Mediation-vaardigheden zijn een krachtig instrument als het gaat om de klant centraler stellen. Deze week kwam een aantal uiteenlopende deskundigen uit de sector bijeen om over de waarde van mediation te praten. Mediation bij klachtafhandeling, maar bij voorkeur in een vroeger stadium: toepassing van mediation-vaardigheden bij contacten met klanten. De sfeer die van de bijeenkomst uitging was bijzonder positief.

Mediation is voor Nederlandse begrippen een relatief jonge wetenschap. Maar deze methode van alternatieve geschillenbeslechting bereikt het stadium van volwassenheid. Zeker waar het gaat om de erkenning van de vaardigheden en wat je daarmee kunt bereiken. Rechters en rechtbanken zijn daar al goed van doordrongen. Met de toepassing van mediation-vaardigheden wordt meer recht gedaan aan de belangen van de betrokken partijen. Bijvoorbeeld een consument die zich niet erkend voelt bij de afhandeling van een claim of klacht door de verzekeraar.
Zolang die consument zich in de discussie met de verzekeraar niet erkend voelt, kun je als verzekeraar nog zo in je recht staan, je komt er niet door. Een welles-nietes verhaal wordt het dan. Wil je zo'n situatie doorbreken dan kun je mediation vaardigheden toepassen. En als de kwestie dat rechtvaardigt, een mediator inschakelen. Meer informatie vind je op www.denationalemediator.nl en www.nmi-mediation.nl   Lees verder......