dinsdag 25 oktober 2011

De Notaris is geen bemiddelaar

In een proces inzake Notariële aansprakelijkheid, stelt het Hof in Amsterdam dat de Notaris onzorgvuldig heeft gehandeld door op te treden als initiator en bemiddelaar in een financiële transactie tussen zijn cliënten. Het hof stelt dat de Notaris zich verre dient te houden van bemiddelingsactiviteiten.
De verleiding om te gaan regelen , waardoor de onpartijdige houding van de Notaris onder druk is komen te staan, lijkt te groot te zijn geweest. Onervaren of slecht opgeleide Mediators trappen ook nog wel eens in deze valkuil omdat 'zij graag voortgang willen boeken'.
De vraag is echter of de oplossing van het conflict dan nog wel de oplossing van de deelnemers is en overeind zal blijven staan. Als partijen aan de hand genomen willen worden in de strijd naar een oplossing, zijn zij immers beter af bij de advocaat. Zoek daarom altijd naar een goed gekwalificeerde Mediator.

Maar een eigen oplossing, waar men samen met de ander achter kan staan, komt voort uit de creativiteit van de deelnemers aan de mediation zelf. De rol van de mediator is een ondersteunende en vooral neutrale rol, die de deelnemers helpt om op een succesvolle wijze te communiceren waardoor hun eigen oplossing in zicht kom en niet één die de mediator aandraagt.

Geen opmerkingen: