zaterdag 8 oktober 2011

Cijfers liegen? Trouw vooral niet in Utrecht !

In Nederland worden per dag 200 huwelijken gesloten! Dat zijn er circa 73.000 per jaar. En, één op de drie verbintenissen wordt uiteindelijk weer verbroken. Soms heel snel, 190 stelletjes scheiden al na een jaar en bij anderen kan dat behoorlijk wat langer duren. Wel opvallend is het feit dat in 80% van de scheidingsgevallen de vrouw het initiatief neemt. (bron: cijfers liegen niet ) Grappig genoeg wordt de beslissing meestal op maandag kenbaar gemaakt en je moet voor een langdurig huwelijk ook niet in de provincie Utrecht wonen, want daar worden de meesten scheidingen in Nederland aangevraagd!

De scheidingsgrond is ruwweg in drie factoren te verdelen: gebrek aan aandacht en liefde, niet met elkaar kunnen praten en ontrouw. Alle deze klachten ontstaan na de huwelijksdag, dus moeilijk van te voren in te schatten. Koppels zouden de positief gestemde beginfase  zouden moeten gebruiken om een eventuele scheiding op voorhand te regelen!

Nu is er gelukkig de laatste jaren van rechtswege veel verbeterd om de pijnlijke ervaring van een scheiding te verzachten. De ouderwetse rolverdeling van voogd en toeziend voogd wordt praktisch niet meer gehanteerd en zo hebben, in de regel de vaders, sterkere rechten gekregen om hun kinderen te kunnen blijven zien.
Onlangs nam de Tweede Kamer een opmerkelijk initiatief om de alimentatie simpeler te structuren. Waar tot nu toe meestal de man aan het kortste eind trok en jarenlang voor het merendeel van de kosten kon opdraaien, stellen de VVD en de PvdA een eenvoudige rekenmodule voor die snel de verplichte bijdrages in kaart kan brengen. Voor zowel de vader als de moeder.

Hoe staat het met mediation in geval van een scheiding? Van de 4070 mediation-trajecten die tot december 2010 onderzocht zijn werd in 1783 gevallen (44 procent) volledige overeenstemming bereikt! Een score die beslist positief te noemen is. In 435 gevallen (11 procent) was er sprake van gedeeltelijke overeenstemming. De keuze om het vaak emotioneel zeer geladen geschil buiten de kille muren van de rechtbank te houden is daarmee alleen maar toe te juichen.

Vanuit dit perspectief zou De Nationale Mediator een stap verder willen overwegen. Ieder koppel zou voor de huwelijksvoltrekking een gang naar een mediator moeten maken en hun gedachten over hoe men uit elkaar zou willen gaan moeten vastleggen. Dit voorziet in het voorkomen van veel ‘gedoe’ op het moment dat het huwelijk toch misloopt.

In een vaststellingsovereenkomst kan bijvoorbeeld worden opgenomen:
1. Of eerst mediation wordt ingezet of dat zij meteen naar de rechtbank rennen.
2. Hoe de zorg over eventuele kinderen geregeld zal worden, bijvoorbeeld door ‘co-ouderschap’
3. Nog een stap verder, en dit geldt met name voor huwelijken met verschillende nationaliteiten, de vastlegging van welk land de rechtspraak bepalend is.

Zo kan het leed op voorhand worden verzacht, maar het blijft opvallend dat bij een van de meest indringende verbintenissen in het leven zo weinig van te voren wordt geregeld.
Een Nationaal Mediator kan uitkomst bieden!

Geen opmerkingen: