dinsdag 22 november 2011

Is mediation geschikt voor jullie geschil?

In de regel zijn veel verschillende soorten conflicten geschikt voor mediation, zowel particuliere als zakelijke conflicten. Bijvoorbeeld: echtscheiding en andere familiezaken, arbeidsconflicten, burenruzies en conflicten binnen of tussen bedrijven en organisaties. De overheid past ook steeds vaker mediation toe in conflicten met burgers (bijvoorbeeld bij het behandelen van bezwaarschriften).

Of mediation geschikt is voor jouw conflict, hangt af van hoe jullie tegen de kwestie aankijken. Het is in ieder geval belangrijk dat jullie willen proberen om het op te lossen, ondanks de problemen in het verleden of de huidige moeizame communicatie.

 Mediation is zeer geschikt in de volgende gevallen:
 • Je wilt de oplossing in eigen hand houden zonder dat bijvoorbeeld de rechter een besluit oplegt.
 • Je wilt of moet de relatie met de ander in tact houden(of goed afsluiten). Bijvoorbeeld omdat je blijft samenwerken of vanwege het contact met de kinderen.
 • Je bent bereid om, ondanks allerlei onprettige ervaringen, toch met de ander te praten en samen een oplossing te zoeken. 
 • Je bent bereid een onafhankelijk onpartijdig en neutraal persoon in te schakelen die jullie samen helpt om weer te communiceren en tot afspraken te komen.
 • Je zoekt een creatieve oplossing omdat een juridische beslissing niet alle facetten van het probleem kan oplossen.
De voordelen van mediation zijn:
 • Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure.
 • Het is vaak goedkoper dan een juridische procedure omdat je in plaats van twee advocaten en rechtbankkosten - de griffiekosten- maar één mediator inzet en de kosten samen kunt u delen in elek verhouding zoals jullie dat willen afspreken.
 • Omdat je samen een oplossing zoekt, zal die altijd beter bij jullie passen en daardoor beter standhouden in de toekomst.
 • Mediation heeft een informeel karakter.
 • Er is deskundige begeleiding van de mediator waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; je hebt dus allebei evenveel inspraak. 
 • Er wordt gedacht in oplossingen. Dus je kijkt niet alleen terug naar het verleden, maar vooral naar de toekomst.
Wanneer is mediation niet of minder geschikt? 
 • Mediation is altijd het proberen waard! Vaak krijgt een goede mediator, ondanks dat betrokkenen er geen enkel geloof in hebben de communicatie toch weer op gang en geven betrokkenen aan blij te zijn het toch te hebben geprobeerd.
 • Als één van de betrokkenen aangeeft echt geen mediation te willen dan is die niet te dwingen. Vrijwilligheid is een zeer belangrijk uitgangspunt 
 • Als de betrokkenen niet de bevoegdheid hebben om te beslissen.
 • Als als het conflict is al zo hoog opgelopen dat het niet meer mogelijk is om samen rond de tafel te zitten (bijvoorbeeld bij fysiek geweld).
 • Als er een gerechterlijke uitspraak nodig is, zoals bij beslaglegging, of ontzetting uit de ouderlijke macht.

Wil je meer weten?
Staat een antwoord op jouw vraag er niet tussen?
Stuur dan een mail, of bel De Nationale Mediator op 0182-602570

Geen opmerkingen: