woensdag 23 november 2011

Hoe gaat een mediation in z'n werk?

Een mediation bestaat uit meerdere fasen:
De ene fase zal snel gaan, de andere vraagt misschien wat meer tijd, maar ze dragen allemaal bij aan het vinden van de juiste oplossing voor jullie probleem. Een mediation bestaat uit de volgende stappen:


1. Voorgaand aan de mediation, of pre-mediation
2. Het verkennend gesprek of intake gesprek
3. De Mediationovereenkomst
4. De Mediationbijeenkomsten
5. Tot afspraken komen

6. De afspraken vastleggen in een afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst
7. De ondertekening van de afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst1. Voor de aanvang
Jij of de andere betrokkene in het conflict zoekt per e-mail of telefoon contact met De Nationale Mediator en geeft aan op zoek te zijn naar een geschikte mediator.
Dat is een belangrijke vraag, want niet iedere mediator zal geschikt zijn. Wij zullen dan op basis van een eerste telefoongesprek de juiste mediator voor julie specifieke situatie selecteren.
Het kan ook zijn dat de rechter mediation heeft voorgesteld. Dat is niet verplicht, maar als de rechter het aanbeveeld adviseren wij dat advies wel serieus te nemen. De gerechtelijke procedure wordt dan tijdelijk stopgezet en jullie proberen het conflict met behulp van een mediator op te lossen. Elke rechtbank en gerechtshof heeft een mediationfunctionaris. De mediationfunctionaris kan je informatie geven en vragen beantwoorden. Hij kan de eerste afspraak voor je organiseren, maar je hebt ook zelf de moegelijkheid een mediator te zoeken, zoals bijvoorbeeld via De Nationale Mediator.

2. Intake en eerste bijeenkomsten

Zodra je een (eerste) afspraak met de mediator maakt, is het verstandig om deze bijeenkomst goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor jullie  het probleem is (zeg maar: De Kwestie), welke zaken voor jou zelf belangrijk zijn en wat het allerbelangrijkste punt is dat je wilt oplossen. Ook kunt je proberen in te schatten hoe de ander tegen het probleem aankijkt en wat voor hem/haar belangrijk is.

De mediationbijeenkomsten vinden meestal plaats op een neutrale plek, bijvoorbeeld op het kantoor van de mediator of op een locatie die voor jullie beiden goed is te bereiken. De eerste bijeenkomst is een kennismakingsgesprek (of ook wel intake). Je maakt kennis met de mediator. Hij of zij zal u uitleggen wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Daarnaast krijgen jullie beiden de gelegenheid om jullie kant van het verhaal te vertellen. Is het conflict nog in een te gevoelige fase, dan kan de mediator ervoor kiezen om de intakegesprekken individueel te houden, maar het liefst begint hij meteen samen.
3. Mediationovereenkomst
Na de intake legt de mediator een aantal zaken vast in een mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welke kwestie het conflict gaat en welk uurtarief geldt. Ook verklaren de betrokkenen dat zij actief meewerken en het conflict graag willen oplossen. De mediator verklaart dat hij onpartijdig zal optreden. Als je besluit de mediation te starten, onderteken je samen deze overeenkomst. Alle afspraken voor het mediationtraject staan op papier. Daarom is zo'n overeenkomst heel belangrijk. Elke NMI Mediator is verplicht te werken met een mediationovereenkomst.
4. Mediationbijeenkomsten
Na de ondertekening van de mediationovereenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal de mediator elke deelnemer zijn kant van het conflict laten vertellen. Aan het eind van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen. Na een aantal gesprekken is het bekend hoe jullie tegen het conflict aankijken en is duidelijk wat voor iedereen de kern van de kwestie is en welke onderwerpen belangrijk zijn voor de toekomst. In deze fase kan het voorkomen dat je soms individueel met de mediator praat om de voortgang van het proces te bespoedigen. Dit noemt de mediator de Caucus.
5. Tot afspraken komen
In deze fase kun je met de ander constructief ide├źn uitwisselen en aan oplossingen werken. De mediator heeft verschillende technieken in huis waarmee hij jullie helpt om oplossingen te vinden. Uiteindelijke zullen jullie zelf bepalen hoe haalbaar de oplossingen zijn.
6. De afspraken vastleggen in een afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst
Als jullie een oplossing hebben gevonden, dan legt de mediator deze oplossing vast in een afsprakenlijst of een vaststellingsovereenkomst. Dit hangt af in welke mate het vertrouwen tussen jullie is hersteld of dat de afspraken een meer contractuele opzet nodig hebben. 


7. De ondertekening van de afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomstEen vaststellingsovereenkomst valt onder het overeenkomstrecht en kun je later als er toch nog een kink in de kabel komt aan de rechter laten zien. Om de vaststellingsovereenkomst een nog serieuzer karakter te geven kun je die door een notaris van een executoriale titel laten voorzien. Jullie ondertekenen deze overeenkomst, waarmee je verklaart je aan de afspraken te houden. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond!


Geen oplossing, mediation niet geslaagd?
Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zal de mediation stoppen. De mediator zal dit aangeven. Maar ook als je er zelf geen heil meer in ziet, kunt je aangeven dat je wilt stoppen. Dit zal je altijd schriftelijk aan de mediator en de andere betrokkene moeten melden. Er wordt dan geen vaststellingsovereenkomst gemaakt. Als de rechter je heeft doorverwezen en de mediation slaagt niet, dan zal de mediator dat aan de rechtbank melden en wordt de gerechtelijke procedure weer opgestart. Bovenkant formulier

Wil je meer weten?
Staat een antwoord op jouw vraag er niet tussen?
Stuur dan een mail, of bel De Nationale Mediator op 0182-602570

Geen opmerkingen: