dinsdag 14 februari 2012

Diëtisten moeten de broeksriem aanhalen na halvering consulten.

Ernstig zieke patiënten met voedingsproblemen en mensen met overgewicht zien in groten getale af van afspraken met diëtisten nu ze er zelf voor moeten betalen. Het aantal consulten is sinds begin dit jaar ruim gehalveerd doordat dieetadvies uit het basispakket van de ziektekostenverzekering is geschrapt. [bron: vk.nl]

Dit is een van de eerste tastbare gevolgen van de beperking van het basispakket. Uit een rondgang van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) blijkt dat de vierduizend diëtisten in Nederland tot 60 procent minder afspraken in de agenda hebben vergeleken met een jaar geleden. De terugloop leidde vorige week tot het faillissement van LIV, een van de grootste diëtistenorganisaties, waarbij 125 ontslagen vielen. De Diëtheek, een diëtistennetwerk met zo'n 65 personeelsleden, komt naar eigen zeggen het eerste kwartaal nog rond, maar vreest voor de toekomst.

De Nationale Mediator biedt workshops en conflictcoaching aan ter voorkoming van arbeidsconflicten bij komende ontslagen in de branche....


Ondervoeding
Patiënten met luchtweg- of slikproblemen, allergieën, diabetes of hart- en vaatziekten zijn aangewezen op diëtisten. Zij krijgen nog 4 uur advies vergoed. Een andere getroffen groep is die waarvoor ondervoeding dreigt, zoals kankerpatiënten en ouderen. Ondervoeding leidt tot frequenter bezoek aan de huisarts, meer medicijngebruik en verhoogde kans op opname in een ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis.

Minister Schippers van Volksgezondheid hoopte dat de zorgverzekeraars de vergoeding zouden opnemen in aanvullende verzekeringen. Dat is vrijwel niet gebeurd.

Meer beweging
NVD-voorzitter Anja Evers begrijpt de overwegingen van de minister niet. 'Ze stimuleert projecten die de jeugd tot meer beweging moet aanzetten. Maar als kinderen slecht blijven eten, heeft beweging geen effect. Ons werk beperkt zich niet tot hulp aan wie een paar kilo te veel weegt. Een verwijzing door de huisarts heeft doorgaans een medische reden. De minister ziet dat over het hoofd.'

Op den duur kosten de bezuinigingen op diëtisten alleen maar geld, denkt Evers. Veel patiënten zullen eerst worden doorverwezen naar een specialist, die op zijn beurt een diëtist inschakelt. 'Daarmee doet de minister haar eigen bezuiniging teniet.'

De voedingshoogleraren Jaap van Binsbergen en Jaap Seidell vrezen dat door de sluiting van de praktijken veel minder mensen diëtetiek gaan studeren, juist nu ze zo hard nodig zijn. Volgens hen doet Schippers ten onrechte denigrerend over de beroepsgroep. 'Ze zegt dat je geen diëtist nodig hebt om gezonder te leven. Maar ze heeft niet in de gaten dat de sociale ongelijkheid door deze maatregel groter zal worden.'

Medische functie
Minister Schippers laat via haar woordvoerder weten dat diëtisten een belangrijke medische functie hebben. 'Maar juist om dure medische ingrepen te kunnen blijven vergoeden, is de afweging geweest of mensen dieetadvisering voor eigen risico en rekening kunnen dragen. Zo geldt voor de bestrijding van kanker dat we maandelijks vele en dure nieuwe medicijnen en behandelingen tot het pakket toelaten.'

Geen opmerkingen: