vrijdag 3 februari 2012

Scheiden in recessietijd: probeer Bird- Nesting!

Afgelopen week was de Nationale Mediator te gast bij het Scheidingscafé in Den Haag. Het thema: Scheiden in recessietijd.  Twee thema’s die je niet meteen met elkaar in verband brengt, maar tegenwoordig zeer actueel zijn. Uit de reacties van het 40-koppige publiek bleek al gauw hoe de financiële status van veel families in deze moeizame economische tijd vergaande invloed heeft op de beslissing om te gaan scheiden.

Advocaat Petra Slingenberg (Delissen Martens advocaten) en psycholoog Bert Ruitenbeek (Leeuwenhart), beiden mediator, hebben het Scheidingscafé in het leven geroepen om o.a. dit onderwerp bespreekbaar te maken. Het op de agenda te zetten van iedereen die direct of indirect betrokken is bij een probleem dat een scheiding raakt. Hun overtuiging is dat de meeste mensen in staat zijn om, met goede hulp, het scheidingsproces minder pijnlijk en destructief te laten verlopen dan nu vaak het geval is.  Al gauw werd het duo overspoeld met zinnige vragen:
"We kunnen het huis niet verkopen, moet je dan maar bij elkaar blijven? Vroeger bepaalde de kerk, nu de bank dat we niet kunnen scheiden. Onmogelijk!" Een andere  bezoekster: "Moeten we allebei diep in de schulden voor die scheiding en we kunnen een advocaat of mediator al niet meer betalen?"


Mediator Bert Ruitenbeek: “De crisis biedt ons ook de mogelijkheid om de relatie te verbeteren i.p.v. te kiezen voor scheiden.  En kiezen de koppels toch voor een scheiding, dan kunnen ze overgaan tot het bepalen van territoria binnen het woonhuis. Het werkt eenvoudig. Je deelt de woning in drie leefgebieden op: gemeenschappelijk, zijn en haar domein. Dit vraagt natuurlijk een praktische indeling van het woonhuis en meerdere kamers.

Zoals ene Anna stelde: "Het gaat best zo: hij woont boven, ik beneden en de kinderen op de tussen etage." Deze oplossing vraagt natuurlijk de nodige discipline van beide ouders en kan alleen als het conflict nog niet te ver is geëscaleerd. Een andere, meer logistieke oplossing, is dat de koppels kiezen voor het zogenaamde Bird-Nesting. In deze vorm blijvende kinderen in het ouderlijk huis wonen en de ouders alterneren. Men kan dan bijvoorbeeld een kleine ruimte erbij huren en beide ouders verblijven ieder steeds om de week in het ‘bijhuis’. Het evidente voordeel is dat de kinderen in een vertrouwde omgeving blijven en op een gelijke basis de respectievelijk ouders zien.

Dit vraagt nog meer coulance van de echtelieden en zoals een bezoekster opmerkte: “Ik moet er niet aan denken om tijdens mijn week in het bed te slapen waar wellicht mijn ex-man de week ervoor met een andere vrouw lag!” Zeker niet ideaal, maar wel een heldere oplossing voor de kinderen.

Mediators en relatiepsychologen staan momenteel voor een extra uitdaging om partijen weer zo bij "elkaar" te brengen dat er -gegeven de moeilijke financiële situatie- haalbare opties zijn te creëren, o.a. door de module "Relatie APK", een korte scan en advies op de belangrijkste relatieaspecten en "Angelz", de module die de wederzijdse emotionele angels probeert te verzachten en op te lossen.

Advocate Petra Slingenberg: "Als je weet waar je naar toe gaat, ben je vaak beter in staat om je eigen belang op de tweede plaats te parkeren en dat van je kinderen voor te laten gaan. Als je weet waar je het voor doet en snapt dat die partner gevoelens, hoe negatief ook losgekoppeld kunnen worden van het ouderschap, is het mogelijk om de communicatie weer op gang te krijgen. Een scheiding loopt dan vlotter, de situatie is voor allebei sneller stabiel. Dat geeft de kinderen weer vertrouwen en een goed gevoel”.

Het Scheidingscafé is opgericht om mensen een platform te geven waar zij vragen kunnen stellen over scheiden, het proces, de route en zich een beeld kunnen vormen van wat er op je af komt bij een scheiding en bij relatieproblemen.

Bert:  "We willen taboes doorbreken. Eigenlijk zijn relatieproblemen en scheiden heel gewoon. We willen dat mensen in een eerder stadium gaan praten over scheiden met elkaar, ook wanneer je nog niet gescheiden bent maar wel bijvoorbeeld stil staat in je relatie, of rondloopt met de gedachte om te gaan scheiden."

Het Scheidingscafé wordt ongeveer iedere twee maanden in de Haagsche boekhandel Paagman gehouden.Geen opmerkingen: