zondag 5 februari 2012

VVD wil 'pre-mediation' in Purmerend

PURMEREND - De VVD wil dat het college onderzoekt of bij klachten en bezwaarschriften pre-mediation kan worden toegepast. [Bron: Purmerends nieuwsblad]
Pre-mediation houdt in dat een ambtenaar in gesprek gaat met een burger of bedrijf over een (dreigend) conflict. De ambtenaar denkt op een informele manier mee over eventuele oplossingsrichtingen en past daarbij mediation-vaardigheden toe.

Manja van der Weit, commissielid van de VVD licht toe: "momenteel behandelt de gemeente Purmerend klachten en bezwaarschriften op strikt formeel juridische wijze. Maar deze formele aanpak werkt vaak problemen juist in de hand. De burger voelt zich niet gehoord of begrepen en voor je het weet ben je verzeild in een langslepende, dure juridische procedure.

Met pre-mediation kan worden voorkomen dat een conflict escaleert. Er wordt bij pre-mediation geen onafhankelijke bemiddelaar betrokken, maar er worden wel ambtenaren ingeschakeld die niet eerder bij de besluitvorming betrokken zijn geweest, aldus Manja. Pre-mediation wordt ook door de Nationale Ombudsman geadviseerd. In de praktijk passen ook veel gemeenten deze handelswijze al met succes toe.

Geen opmerkingen: