dinsdag 28 februari 2012

Financieel gedwongen met elkaar te praten, nee toch?

Als het wetsvoorstel verhoging griffierechten wordt ingevoerd zullen bedrijven zich wel drie keer bedenken voordat zij hun geschillen met een belang boven de €5 mln laten beslissen door de Nederlandse overheidsrechter. Geschilbeslechting door ‘arbitrage’ of commerciële ‘mediation’ wordt dan heel aantrekkelijk. [Bron: FD.nl]

Een bedrijf dat een geschil heeft met een financieel belang van €5 mln tot €50 mln moet, als het aan de minister ligt, bij de rechtbank griffierecht betalen van €50.000 en in hoger beroep bij het ­gerechtshof €125.000. Wie vervolgens in cassatie wil bij de Hoge Raad betaalt daarvoor nog eens €125.000. Bij zaken boven de €50 mln mag een bedrijf maar liefst €100.000 bij de rechtbank ­aftikken, €250.000 bij het hof en hetzelfde bedrag bij de Hoge Raad.

Procederen niet aantrekkelijk
Wie drie instanties doorloopt, betaalt in totaal dus €600.000 aan griffierecht. Bovenop de kosten van het griffierecht komen dan nog die van de eigen advocaat. Wie ongelijk krijgt, wordt veroordeeld in de kosten van de wederpartij (de volle griffierechten en een deel van de advocaatkosten).
Het procesrisico loopt daardoor zo hoog op dat procederen niet aantrekkelijk is. Ter vergelijking: de griffierechten voor bedrijven met een geschil boven de ton bedragen nu ‘slechts’ €3621 bij de rechtbank, €4836 bij het hof en €6047 bij de Hoge Raad (in totaal een kleine 15 mille).

Hoe moet het in de toekomst
Hoe moeten Nederlandse bedrijven in de nabije toekomst dan hun geschillen beslechten? Gelukkig is het mogelijk geschillen te laten beslissen in arbitrage (particuliere rechtspleging) als bedrijven dat overeenkomen. Bij voorkeur onder de vlag van een arbitrage instituut als het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), dat zowel Nederlandse als internationale arbitrages onder zijn hoede heeft, of de International Court of Arbitration van de International Chamber of Commerce (ICC), dat meer gericht is op internationale arbitrages. De administratiekosten van het NAI bedragen in zaken tussen de €5 mln en €10 mln zo’n €12.500. Vanaf €10 mln wordt dat €15.000. Bij de ICC zijn de kosten voor een zaak van bijvoorbeeld $5 mln $45.015, voor een zaak van $50 mln wordt dat $95.515. Zelfs met de kosten van arbiters daarbij gerekend, die partijen ook moeten betalen, zal het bedrag veel minder zijn dan het voorgestelde griffierecht.

Voordelen arbitrage
Voordelen van arbitrage zijn ook dat partijen zelf hun deskundige ‘rechters’ kunnen uitzoeken, dat zij de procedure meer zelf kunnen vormgeven, dat het maar één instantie kent (hoger beroep is niet mogelijk, tenzij partijen anders overeenkomen) en dat de mogelijkheden om een arbitrale uitspraak in het buitenland te executeren veel beter is geregeld dan de tenuitvoerlegging van vonnissen van de overheidsrechter. Daarom doen bedrijven er verstandig aan nu goede en ‘tailor made’ arbitrageclausules te laten opnemen in hun contracten.

Geen opmerkingen: