woensdag 25 september 2013

Los ruzie met de buren zelf op!

Ruzie met de buren? Dan ben je in eerste instantie zélf verantwoordelijk om de problemen op te lossen. En dus niet de politie of gemeente.

Dat schrijft de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer vandaag in een rapport. ,,Soms kan een conflict echter zo hoog oplopen dat een burger de gemeente vraagt in te grijpen. De rol van de gemeente is dan in de eerste plaats om toe te zien op de naleving van gemeentelijke regels", stelt Brenninkmeijer.

De politie komt er volgens de ombudsman alleen aan te pas als er sprake is van strafbare feiten en niet als er alleen een melding is van overlast.Van gemeenten en politie mag wel worden verwacht dat zij proberen om de verstandhouding tussen buren te verbeteren, meent Brenninkmeijer.
Een goede band met buren is niet vanzelfsprekend. Er zijn meer burenruzies dan ooit. In 2011 waren er nog 9000 bemiddelingszaken, zo blijkt uit cijfers van Justitie. Dat steeg in 2012 naar 10.000 en dit jaar is de verwachting dat het er weer meer worden. De hete zomer heeft ook bijgedragen aan het stijgende aantal conflicten tussen buren.

RTL Nieuws

1 opmerking:

patricia zei

Hele goede blog met veel handige informatie, bedankt!