maandag 19 december 2011

Rouw is ook bij ontslag of arbeidsconflict een belangrijke factor!Rouw speelt een belangrijke rol in iemands leven om uiteindelijk verder te kunnen. Het is een proces waarin emoties worden doorgewerkt en er langzaam aan een nieuwe werklijkheid wordt gewend voordat de blik op de toekomst kan worden gericht. Bij echtscheidingen is bekend met dat rouw een belangrijke rol speelt en er voor kan zorgen dat de (ex)partners moeilijk met elkaar kunnen communiceren.
Die zelfde gevoelens spelen ook bij ontslag of bedrijfsbeeindiging. De vraag "hoe nu verder zonder de ander?" kan de door ontslag bedreigde werknemers afhouden van het nemen van beslissingen. Ze zijn er gewoon nog niet aan toe want zitten ineens in een 'scheiding'. Dit terwijl de 'werkgever' al in een hele andere gemoedstoestand verkeert. Vaak wil hij dat de werknemer gaat meedenken over de vormgeving van het ontslag, echter is die nog vaak geschokt, verdrietig of boos en niet in staat al creatief mee te denken.

Vaak helpt het om in een mediation de invloed van rouw op de betrokkenen duidelijk te maken, om zo de communicatie te verbeteren. De rouwcurve van Kübler-Ross is een bekend instrument dat daarbij kan worden ingezet. . . .
Haar Grief Cycle Model (in Nederland bekend als rouwcurve) wordt wereldwijd gebruikt om inzicht te geven in wat een mens kan ervaren bij een ingrijpende gebeurtenis, zoals een scheiding.

1 Ontkenning
In deze fase weigert iemand bewust of onbewust om feiten, informatie of de werkelijkheid met betrekking tot een bepaalde situatie te aanvaarden. Ontkenning is een verdedigingsmechanisme. Sommige mensen blijven in deze fase hangen als ze iets ingrijpends hebben meegemaakt dat genegeerd kan worden. Ontkenning helpt de pijn niet onder ogen te hoeven zien.

2 Protest (boosheid)
Deze boosheid kan allerlei vormen aannemen. Mensen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt kunnen boos zijn op zichzelf en/of op anderen, vooral op degenen die hen dierbaar zijn. Als je dit weet kun je de woede van iemand die overstuur is beter begrijpen, terwijl je objectief blijft en de persoon die rouwt niet veroordeelt.

3 Onderhandelen (vechten)
Mensen die met een ingrijpende gebeurtenis te maken hebben, kunnen gaan onderhandelen of een compromis proberen te sluiten. Bijvoorbeeld als er een einde van de relatie dreigt, vragen: ‘Kunnen we dan wel vrienden blijven?’.

4 Depressie
Deze fase wordt ook wel voorbereidend rouwen genoemd. Het is eigenlijk de generale repetitie van de nasleep. Deze fase is voor iedereen anders. Het is een soort aanvaarding (fase 5) maar dan met emotionele gehechtheid. Het is heel natuurlijk dat iemand gevoelens van verdriet, spijt, angst en/of onzekerheid heeft. Hieruit blijkt dat die persoon begonnen is met het accepteren van de werkelijkheid.


5 Aanvaarding
Deze fase van berusting hangt ook af van de persoon, maar wordt over het algemeen gekenmerkt door enige emotionele afstand en objectiviteit. Mensen gaan langzaam maar zeker weer perspectief zien. Ze krijgen weer hoop en investeren actiever in hun nieuwe leven.


Een mediator helpt betrokkenen weer in gesprek te brengen en de focus op een nieuwe werkelijkheid te richten. Een werkelijkheid waar afspraken voor nodig zijn om verder te kunnen.


Geen opmerkingen: